Training 

Pelcoaching biedt trainingen aan die gericht zijn op de versterking en professionalisering van het individu, van teams en van de organisatie als geheel.
Kenmerkend voor de trainingen van Pelcoaching is dat deze niet louter op het niveau van gedrag gaan, maar vooral over houding en overtuiging die leiden tot dat gedrag.

Uitgangspunten:

 • Transactionele Analyse is het theoretisch concept onder alle trainingen
 • Aansluiting bij kennis en leervraag van de deelnemers
 • Kleine stukken theorie worden afgewisseld met uitwerken van praktijkopdrachten rond casuistiek van de deelnemers
 • Op alle trainingen is de Ethische Code en het daarbij behorende klachtenregelement van toepassing: zie www.ethischekring.nl

Op maat maak ik ook trainingen over

 • Trainen met zwier: workshop voor trainers en cursusleiders
 • Coachen met zwier: workshop voor ieder die haar of zijn coachende vaardigheden wil ontwikkelen
 • Kennismaken met Psychodrama: voor coaches en trainers die hun repertoire willen uitbreiden 
 • Tussen contact en contract: Vriendelijk EN duidelijk omgaan met elkaar
 • Moeilijke gesprekken voeren 
 • Functionerings- en ontwikkelingsgesprekken voeren met je teamleden
 • Jezelf en je team gezond belast houden
 • Herstelgericht werken